Turizm Taşımacılar Federasyonu

Buraya resim için açıklama yazısı gelecek

Turizm Taşımacılar Federasyonu

Buraya resim için açıklama yazısı gelecek

Turizm Taşımacılar Federasyonu

Buraya resim için açıklama yazısı gelecek

home

45 +

Yıllık Geçmişi ile

Hakkımızda

Derneğimizin Kuruluşu Ülkemizde Turizm sektörünün emekleme yılları olan 1960 yıllardan.

itibaren münferiden ve küçük şirketler halinde faaliyet gösteren sektörün duayenleri yılmadan sektöre büyük özveriyle ve maddi manevi katkılarda bulunmuşlardır. 1980 li yılların başından itibaren Ülkemizde ortaya çıkan teşviklere bağlı turizm yatırımlarının ge lişmesine paralel olarak gelişmeye başlayan Turizm Taşımacılık sektörü İstanbul da faaliyet gösteren taşımacı firmaların girişim ve çalışmalarıyla 1995 yılında kurulmuştur. İstanbul,Ankara,Antalya,Aydın, Adana, Erzurum Konya,Bursa, Nevşehir ve İzmir’de faaliyet gösteren 189 taşıma firması Derneğimizin Üyesidir derneğimiz Turizm Taşımacılık sektöründe sektörümüzü temsil eden tek sivil toplum örgütüdür.

1980 li yılların başından itibaren Ülkemizde ortaya çıkan teşviklere bağlı turizm yatırımlarının ge lişmesine paralel olarak gelişmeye başlayan Turizm Taşımacılık sektörü İstanbul da faaliyet gösteren taşımacı firmaların girişim ve çalışmalarıyla 1995 yılında kurulmuştur.

İstanbul,Ankara,Antalya,Aydın, Adana, Erzurum Konya,Bursa, Nevşehir ve İzmir’de faaliyet gösteren 189 taşıma firması Derneğimizin Üyesidir derneğimiz Turizm Taşımacılık sektöründe sektörümüzü temsil eden tek sivil toplum örgütüdür.

Vizyonumuz
Turizm Taşımacılık Sektörü faaliyetlerini Ülkemizde ve Uluslar arası alanda geliştirmek belirtilen prensipler doğrultusunda çalışarak Üyelerimizin refah seviyelerini en üst seviyeye çıkarmak.

Üyeler arasındaki Mesleki dayanışmayı en üst seviyede artırmak.

Turizm Taşımacıları Derneğini sektörün temsilcisi öncü ve lider bir meslek kuruluşu haline getirmek.

Misyonumuz

Turizm Taşımacıları Derneği yukarıdaki belirtilen vizyonu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki misyonu üstlenmiştir.

Turizm Taşımacılığı ve Turizmde ulaşım konusunda bilimsel teknik araştırmalar yaparak üyelerini bilgilendirmek.

Ülkemiz Turizm Endüstrisinde Karayolu ile yapılan Turizm taşımacılığı nın payını belirlemek bu konu ile ilgili mesleki çalışmaları yapmak elde edilen verileri gerekli kamu ve sektör temsilcilerine ulaştırmak.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini yakından takip etmek ve üst düzeyde uygulayarak üyelerinin bu hizmetlerden faydalanmasını sağlamak.

Rekabetçi bir sektör yaratabilmek amacıyla üyeleri arasında stratejik işbirliklerini teşvik etmek ve bu yönde özellikle toplu satın alma yöntemlerini kullanmak veya bu işlere öncülük etmek.gerektiğinde katılım sağlamak suretiyle üyelerin değişken ve sabit maliyetini asgari seviyede aşağı çekmek be suretle rekabetçi bir sektörün yaratılmasında öncü olmak.

Üyeler arasında haksız rekabeti önleyici disiplin mekanizmaları oluşturmak

Avrupa Birliğine girildiği takdirde diğer ülke taşımacılarının&n bsp;ülkemizde yaratabilecekleri olası haksız rekabeti önleyici tedbirleri almak.

Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde Turizm Taşımacılık sektörüne ilişkin düzenlemelerin gerçekle&# 351;tirilmesi amacıyla bağlı bulunduğu kamu kuruluşları ile yakın temaslarda bulunmak öneriler sunmak.

Turizm Taşımacılık sektöründe Bölgeler arasındaki fark ve ayrımcılığı ortadan kaldırarak

Turizm Taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlara birlik ve beraberliğin önemini ve faydalarını vurgulayarak tüm bölgelerde faaliyette bulunan taşımacıları derneğimiz çatısı altında toplamak.

Turizm ve Turizm taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren diğer meslek kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile fikir alışverişinde bulunmak bu kuruluşlar ile güç birliğine gitmenin olasılığını ve yöntemlerini araştırmak.

Vizyona ulaşmak amacıyla öngörülen misyon araçlarını belirli aralıklarla gözlemlemek değerlendirmek raporlar üretmek sonuçların ölçülebilir olasını sağlamak.

Değişen dünya şartlarına göre yeniden değerlendirmek gerektiğinde misyon araçları üzerinde gerekli değişimleri yapmak.

Turizm Taşımacıları Derneği, Turizm Taşımacıları Derneği üyelerine bu hizmetleri verirken kamu ile etkin bir işbirliğini temel prensip kabul etmiştir. Turizm Taşımacıları’nın Kamu ile olan ilişkileri Karayolu Turizm Taşımacılığı Yönetmeliği ile yeniden düzenlenecektir.Kamunun bu konuyla ilgili bizlere vereceği her türlü görev ve sorumluluğu almaya derneğimiz üstlenecektir. Turizm Taşımacıları Derneği Yönetimi, sektörün elde ettiği performansın, kamu - özel tüm kesimlerin çabalarının bir sonucu olduğunu belirterek kamuyu bir çözüm ortağı olarak gördüğünü belirttir.

Derneğimizin Yeniden yapılanma döneminde kamuyla ilişkilerin şeffaf bir işbirliği düzeninde yürütüleceği ilan eder. Karayolu ile Turizm Taşımacılık işinin özel niteliğinden ötürü TTD nin özellikle Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı TÜRSAB ,ile güçlü bir ilişkisi mevcut olup bazı konularda kamu adına yetki kullanabilme görevini en iyi şekilde yapabileceğinden emindir. Bununla birlikte Turizm Taşımacıları Derneği Turizm Taşımacılığı konularında hazırlayacağı ayrıntılı raporla devletin Ulusal Ulaşım Politika ve yatırımlarında gö rüşlerine katkıda bulunacaktır.

Prensiplerimiz

Turizm Taşımacıları Yukarıda belirlenen vizyona yönelik olarak aşağıdaki prensiplerinden asla taviz vermeyecektir.

Üyeleri arasında küçük, büyük. Üstün vasıflı, düşük vasıflı eski yeni ayırımı yapmayacaktır.

Üyeleri ticari işletme ve tüzel kişilik olarak Devlet, Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Valilikleri,ilgili daire ve kuruluşlarda, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Üyeleri önünde eşit şekilde temsil edeceğini ve hukukunu koruyacağını taahhüt eder.

Üyelerine sunacağı her türlü hizmette bilgi ve iletişim teknolojilerinin en üst seviyesini kullanacağını ve bu teknolojilerin üyeleri arasında kullanılmasının yayınlaştırılması amacıyla her türlü girişimde ve eğitim faaliyetlerinde bulunacağını taahhüt eder.

Turizm Taşımacıları Derneği Faaliyetleri süresince elde ettiği tüm bilgi ve tecrübeyi üyeleri,kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmayı bir görev olarak kabul eder.

Turizm Taşımacıları Derneği faaliyetleri süresince, ülke ve Taşımacılık sektörü menfaatlerini ön planda tutmayı, hukukun üstünlüğünün tartışılmaz olduğunu kabul ederek kamu düzeni ve gerek ülkemizde, gerekse diğer ülkelerde yürürlükte olan tüm yasalara ve genel ahlak kurallarına ilişkin olarak hiçbir yanlış davranışta bulunmayacağını ve kamu ile her zaman işbirliği içerisinde olmayı, üyelerine, çalışanlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara saygılı ve ölçülü davranmayı, meslek ahlak kurallarının ve değerlerinin korunmasını taahhüt eder.

Derneğimiz İleride Gelişebilecek uluslararası faaliyetlerinde daima ülke prestijini ve menfaatlerini en ön planda tutmayı uluslararası platformlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi ülkemiz menfaatlerine zara verecek hiçbir davranışta ve işbirliğinde bulunmamayı en önemli prensip olarak kabul eder.

Turizm Taşımacıları Derneği, Faaliyette bulunduğu Turizm Taşımacılık sektöründe Üyelerinin yapmakta oldukları Ulusal ve Uluslar arası Taşımacılık organizasyonlarının taraflar arasında yapılmış sözleşmeyle belirlenmiş iş kurallarına uyulmasını sağlamayı taahhüt eder.

Derneğimiz Turizm taşımacılık faaliyetinin çevre ve doğa bilincine olan katkısı nedeniyle ekolojik sisteme saygı duyan bunu ön planda tutan çevreye duyarlı üretilmiş taşıtları ve araçları hizmet faaliyetinde kullanılacağını taahhüt eder.


Yönetim Kurulu.

img

Ahmet İNCE

Yönetim kurulu
img

Ahmet İNCE

Yönetim kurulu
img

Ahmet İNCE

Yönetim kurulu
img

Ahmet İNCE

Yönetim kurulu
img

Ahmet İNCE

Yönetim kurulu

Haberler.

 • Çalışmayan Araç Trafikten Düşürülsün

  Çalışmayan araç trafikten düşürülsün, Yaş haddi 20’ye çıkarılsın YILIN ilk aylarında başlayan korona virüs pandemisi, özellikle turizme büyük darbe vurdu. Yüzde 80’lerin üzerinde bir kayıp söz konusu. Sektörün sac ayağı konumundaki biz turizm taşımacıları da bu olumsuzluktan fazlasıyla nasibini aldı.

  Devamı
 • Çalışmayan Araç Trafikten Düşürülsün

  Çalışmayan araç trafikten düşürülsün, Yaş haddi 20’ye çıkarılsın YILIN ilk aylarında başlayan korona virüs pandemisi, özellikle turizme büyük darbe vurdu. Yüzde 80’lerin üzerinde bir kayıp söz konusu. Sektörün sac ayağı konumundaki biz turizm taşımacıları da bu olumsuzluktan fazlasıyla nasibini aldı.

  Devamı
 • Çalışmayan Araç Trafikten Düşürülsün

  Çalışmayan araç trafikten düşürülsün, Yaş haddi 20’ye çıkarılsın YILIN ilk aylarında başlayan korona virüs pandemisi, özellikle turizme büyük darbe vurdu. Yüzde 80’lerin üzerinde bir kayıp söz konusu. Sektörün sac ayağı konumundaki biz turizm taşımacıları da bu olumsuzluktan fazlasıyla nasibini aldı.

  Devamı